Dit kleine bolle vaasje met de vorm van een vijfhoekig fort aan de bovenkant, oranje van kleur, vertellen je het verhaal van de Oude Hollandse Waterlinie.

Het is 1672. De macht van De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is groot. Een reden voor de buurlanden Engeland, Frankrijk en de bisdommen Keulen en Munster om de republiek aan te vallen. De regenten die op dat moment regeren in een stadhouderloze periode, investeren vooral in de oorlogsvloot om de Engelsen en Fransen op zee te weren. Ze verwaarlozen daarbij het landleger. En juist vanuit het oosten rukt dwars over land het Franse leger in rap tempo op naar Utrecht. Het volk schrikt en paniek breekt uit. Terwijl in Utrecht de Franse koning Lodewijk de XIV rustig afwacht tot de overgave van de Nederlanden, reageert de republiek met een onnatuurlijke handeling dat indruist tegen de normale gang van zaken. Op 19 juni steken ze de dijken door en laten een grote brede strook tussen de Zuiderzee en de Biesbosch onder water lopen. De provincie Holland is gered.

 

Ontwerp door Wieki Somers
Foto Royal Leerdam Crystal