Folded Earth | A Flag for the Earth

Het werk van Marloes Meijburg (1986) begint en eindigt met het materiaal aarde. Haar werk is een visualisatie van een doorlopend onderzoek naar de kleurnuances van natuurlijke pigmenten van (lokale) stenen en aardsoorten. De schilderijen en tekeningen tonen de subtiliteit en de natuurlijke verschijning van het kleurenpalet van de aarde.  ”De waarneming van de natuurlijke tinten van de aarde spreekt naar mijn idee verstilling en zachtheid aan bij de kijker.”

In haar werk tracht ze de genius loci – ´de geaardheid van een plaats´- te vangen. In elke regio zijn de aardekeuren anders en enig in zijn soort. Het werken met enkel lokale grondstoffen en de uniciteit van de kleuren van de aarde zijn leidend. Bewustzijn van de schaarste en de zeldzaamheid van materie horen volgens haar bij een betere omgang met onze aarde en haar bronnen. De herinneringen en opgeslagen beelden van haar zoektocht naar de kleuren in het landschap zijn terug te vinden in de werken die ze maakt. Het zijn aantekeningen die zich via haar zelf bereide verf op het doek laten zien.

In haar landschappelijke werken laten de pigmenten al vloeiend een ruimte zien. Zo vormt de materie van de verf het uitgangspunt voor een nog onbekende omgeving. Het doek is in fysieke zin bijna een landschap op zichzelf, in plaats van een afbeelding hiervan. “Ik heb zelden een doel of idee op voorhand. Sturen doe ik zeker maar als reactie op dat wat is. Ik probeer geen landschap te forceren maar laat het liever naar mij toekomen.” 

In haar abstracte werken staan de aardkleuren in een andere vorm centraal. In haar materie-werken gaat het over de verf op zich. De verf toont texturen en gelaagdheden die doen denken aan natuurlijke processen. In de serie ‘Folded Earth’ werkt ze op gevouwen papier waardoor de pigmenten in kleurvlakken worden verdeeld. Hier komt de focus op de kleur te liggen en de inwerking van de kleuren op de kijker.

Haar laatste abstracte serie heet ‘A Flag for the Earth’.  Door strepen en vlakken onder elkaar te plaatsen toont ze het scala kleuren van een specifieke plek op aarde. Door een plek een vlag te geven wil ze aandacht vragen voor de rechten van de aarde.

Tekst: Marloes Meijburg

Meer lezen over het thema Landschap?