Julius Thissen is beeldend kunstenaar en artistiek onderzoeker. Zijn onderzoek binnen zijn beeldende kunst zet vraagtekens bij (gender-)identiteit en onze hedendaagse prestatiecultuur. Aan de hand van stereotypen onderzoekt hij mannelijke genderrollen en diens privilege in de westerse samenleving. De invloed van sociale verwachtingen en machtsstructuren op ons gedrag staan hierin centraal. Hij tracht verhalen te vertellen over presteren, representatie en falen. Zijn werk uit zich vaak in performances, die vastgelegd worden op film en foto. Binnen zijn performances kruipt hij samen met zijn muze in de huid van bovengenoemde stereotypes en gaat hij op zoek naar manieren om deze te ontkrachten. De band die hij met zijn muze heeft staat centraal in het werk en toont naast de stereotypen een voortdurend ontwikkelende broederschap en verbintenis tussen de twee.

De film A Conventional Commodity (2018) onderzoekt het stereotype van de westerse zakenman. In westerse popcultuur wordt de zakenman vaak afgebeeld als statige macho man, een onderkoelde autoriteit. Daarnaast zien we in diezelfde popcultuur weinig beelden van mannen die elkaar omhelzen, troosten of zichzelf kwetsbaar opstellen. De film is dan ook een oproep aan mannen om zichzelf vaker emotioneel te uiten.

Thissen schiep een scenario waarin hij samen met zijn muze in de rol kruipt van deze emotioneel onderdrukte zakenman, die tot het inzicht komen dat het tijd wordt om troost te zoeken en doen dat vervolgens bij elkaar. Hij deed hiervoor onderzoek naar leiderschap, gender essentialisme, arbeid en zelfhulpgroepen voor mannen. De performance doet naast prestatiecultuur ook uitspraken over hiërarchie, deïndividuatie, giftige mannelijkheid, kwetsbaarheid en broederschap.

De video The Wardens (2017) is een onderzoek naar giftige mannelijkheid. De stereotype mannelijke genderrol wordt vaak getypeerd als dominant, emotieloos en agressief, en wordt beschouwd als een van de manieren waarop patriarchale patronen schadelijk zijn voor mannen. In de film vergroot Thissen het gebaar van het klopje op de rug dat mannen elkaar geven bij een omhelzing. Door daar een uitputtingsslag van te maken, wordt de aandacht gevestigd op de absurditeit van deze realiteit.

Het fotowerk Show Them The Ropes (2018) is het resultaat van een langdurig onderzoek naar de overeenkomst tussen onze westerse prestatiecultuur en de drang om deel te nemen aan competitieve sporten, en hoezeer dit doorsijpelt in ons dagelijks bestaan. Voor dit werk onderzocht Thissen meerdere competitieve sporten zowel op vorm als inhoud en de rol die giftige masculiniteit binnen sport speelt. Masculiniteit neigt snel naar uitdagen, competitie en provocatie, iets wat ook ver buiten de sportvelden zijn invloed kent. Julius heeft getracht het beeld te ontdoen van diens competitieve element. Het uiteindelijke beeld toont Thissen en zijn muze dan ook rustend op het groene sportveld met het kronkelende touw als verbindende factor onder hun, starend naar de hemel.

Kunstmagazijn, Kanunnik Mijllinckstraat 1 /3, 6525 WS Nijmegen

Open: wo t/m zo, 12:00 – 17:00