Bij Kunstmagazijn hadden we het genoegen om derdejaars geneeskundestudenten van de Faculteit der Medische Wetenschappen van de Radboud Universiteit te verwelkomen als onderdeel van de Klinische Minor – Kwetsbare Groepen. Drs. Remco Haringhuizen begeleidde de groepen. Het was een bijzondere ervaring, waarbij kunst als middel werd gebruikt om wat  diepgaander na te denken over kwetsbaarheid in de gezondheidszorg.

Elke student selecteerde twee kunstwerken: één dat een positief gevoel opwekte en één dat precies het tegenovergestelde deed. Deze selectie diende als een springplank voor discussies over empathie en de perceptie van kwetsbaarheid. Een bijzonder inzicht kwam van een student die geraakt werd door een kunstwerk waarin de figuur hen indringend aankeek. Dit gevoel van ongemak leidde tot de overweging hoe patiënten zich zouden kunnen voelen onder de blik van zorgverleners. Het opende een dialoog over het belang van bewustzijn van onze eigen reacties en de impact daarvan op de patiënt. De interactie met de kunstwerken confronteerde de studenten tevens met hun eigen onvolkomen-  en kwetsbaarheden.