Lieke Gobbels

Beeldend kunstenares Lieke Gobbels maakt voor Kunstmagazijn de installatie Mellow Yellow, die is
geïnspireerd op het overlijden van haar dochter Martha. Het werk, een installatie bestaande uit
onder andere een kinderbedje van waaruit binnenin licht schijnt, is een verzameling van elementen
die Gobbels herinneren aan de periode voor Martha’s zelfdoding.

Hoewel Martha voor Gobbels de belangrijkste bron van inspiratie is, vormt niet haar dood maar juist
haar leven een leidraad in Gobbels oeuvre. Zo brengt de eerste impressie van het werk eerder
associaties met energie, zachtheid en schoonheid teweeg dan dat het direct de tragiek van Martha’s
dood onderstreept. Ook de energie en het geluk dat gepaard gaat met de komst van nieuw leven,
wordt gesymboliseerd in Mellow Yellow.

De installatie bestaat uit uiteenlopende materialen en elementen. Uit het kinderbedje dat centraal
staat in de installatie schijnen lichtstralen. Gobbels zet het licht in als een soort entiteit waaruit de
impressie ontstaat, dat iets daar in die kribbe een bron van energie en leven draagt. Daarbij zijn er in
de installatie porseleinen kopjes te zien, drijvend op een dun laagje water in een porseleinen
schoteltje. Rondom het bedje hangen door Gobbels geschreven gedichten. Het zijn teksten die doen
denken aan de impressies van een jong kind, zoals een gedichtje in kinderlijke toon over een
knuffelkonijn. Gobbels gebruikt objecten en materialen die de sfeer en het gevoel van Martha’s
kindertijd opnieuw ensceneren, of beter gezegd: reconstrueren. Ook de titel van het werk, Mellow
Yellow, brengt associaties met zachtheid en zoetigheid die met de komst van nieuw leven gepaard
gaan, teweeg.

De toepassing van materialen zoals water en lucht, die gelden als elementen die aan de voet staan
van elk leven op aarde, werken Gobbels focus op de schoonheid van het leven in de hand. In deze zin
kan het kinderbedje ook worden opgevat als symbolische tegenhanger van de doodskist: het is geen
graf, maar juist een bron van nieuw leven en energie. Toch laat de installatie van Gobbels ook twijfels
ontstaan. De sfeer rondom de jonge kinderjaren, de roze wolk van het ouderschap en de schoon- en
puurheid van een pasgeboren baby zijn voelbaar in de installatie, maar ook zijn er elementen te zien
die de het andere einde van de levenscyclus symboliseren.

Het gebruik van de granaatappel bijvoorbeeld, kan men opvatten als een symbool voor
vruchtbaarheid en leven, maar het diepe rood van de pitten maakt juist ook dat de vrucht vaak als
een symbool van de dood wordt opgevat. Het leven kan niet bestaan zonder de dood, zo lijkt deze
vrucht te willen waarschuwen. En ondanks dat deze installatie het gevoel en de vreugde van de
jongste kinderjaren reconstrueert, blijkt de gewaarwording dat het nieuwe leven ontbreekt,
onvermijdelijk.

Tekst: Loes van Huisseling