Nog één brug te gaan

Een komen en gaan
Van de mensen en de dingen
Een stad vol herinneringen
Zijn de verhalen
Die de stad doen leven
Een bewijs van haar bestaan

 Voor de brug staat een lange rij auto´ s
Stapvoets rijdend, één voor één
Want druk verkeer
Nog even dromen
Van verre einders
Dan rollen we weer
Homeward Bound
We zijn er bijna

 

i.o